نمایش 1–12 از 29 نتیجه

نمایش 9 24 36

پارکت لمینت LUXE WOOD812

ریال4,350,000
پارکت لمینت LUXE WOOD812 یکی از پرفروشترین پارکت در حال حاظر می باشد قیمت پارکت لمینت بستگی به چند مورد از جمله مغز کار و کلیک محصول دارد پارکت لمینت لوکس وود HDF با ظریب سایش AC4 و تحت لیسانس آلمان می باشد پارکت لمینت LUXE WOOD درجه یک و در نوع خود بینظیر می باشد متراز موجود در هر کارتن دومترو سی سانت می باشد ابعاد این پارکت با 120/ در 20 می باشد قیمت فوق برحسب یک متر مربع محاسبه گردیده

پارکت لمینت کد 2040

ریال3,500,000
پارکت لمینت کد 2040 یکی از پرفروشترین پارکت در حال حاظر می باشد قیمت پارکت لمینت بستگی به چند مورد از جمله مغز کار و کلیک محصول دارد پارکت لمینت با مغزی  HDF با ظریب سایش AC4  می باشد پارکت لمینت درجه یک و در نوع خود بینظیر می باشد متراز موجود در هر کارتن دومترو سی سانت می باشد ابعاد این پارکت با 120/ در 20 می باشد قیمت فوق برحسب یک متر مربع محاسبه گردیده

پارکت لمینت کد 2041

ریال3,500,000
پارکت لمینت کد 2041 یکی از پرفروشترین پارکت در حال حاظر می باشد قیمت پارکت لمینت بستگی به چند مورد از جمله مغز کار و کلیک محصول دارد پارکت لمینت با مغزی  HDF با ظریب سایش AC4  می باشد پارکت لمینت درجه یک و در نوع خود بینظیر می باشد متراز موجود در هر کارتن دومترو سی سانت می باشد ابعاد این پارکت با 120/ در 20 می باشد قیمت فوق برحسب یک متر مربع محاسبه گردیده

پارکت لمینت کد 2042

ریال3,500,000
پارکت لمینت کد 2042 یکی از پرفروشترین پارکت در حال حاظر می باشد قیمت پارکت لمینت بستگی به چند مورد از جمله مغز کار و کلیک محصول دارد پارکت لمینت با مغزی  HDF با ظریب سایش AC4  می باشد پارکت لمینت درجه یک و در نوع خود بینظیر می باشد متراز موجود در هر کارتن دومترو سی سانت می باشد ابعاد این پارکت با 120/ در 20 می باشد قیمت فوق برحسب یک متر مربع محاسبه گردیده

پارکت لمینت کد 2043

ریال3,500,000
پارکت لمینت کد 2043 یکی از پرفروشترین پارکت در حال حاظر می باشد قیمت پارکت لمینت بستگی به چند مورد از جمله مغز کار و کلیک محصول دارد پارکت لمینت با مغزی  HDF با ظریب سایش AC4  می باشد پارکت لمینت درجه یک و در نوع خود بینظیر می باشد متراز موجود در هر کارتن دومترو سی سانت می باشد ابعاد این پارکت با 120/ در 20 می باشد قیمت فوق برحسب یک متر مربع محاسبه گردیده

پارکت لمینت کد 2044

ریال3,500,000
پارکت لمینت کد 2044 یکی از پرفروشترین پارکت در حال حاظر می باشد قیمت پارکت لمینت بستگی به چند مورد از جمله مغز کار و کلیک محصول دارد پارکت لمینت با مغزی  HDF با ظریب سایش AC4  می باشد پارکت لمینت درجه یک و در نوع خود بینظیر می باشد متراز موجود در هر کارتن دومترو سی سانت می باشد ابعاد این پارکت با 120/ در 20 می باشد قیمت فوق برحسب یک متر مربع محاسبه گردیده

پارکت لمینت کد 2045

ریال3,500,000
پارکت لمینت کد 2045 یکی از پرفروشترین پارکت در حال حاظر می باشد قیمت پارکت لمینت بستگی به چند مورد از جمله مغز کار و کلیک محصول دارد پارکت لمینت با مغزی  HDF با ظریب سایش AC4  می باشد پارکت لمینت درجه یک و در نوع خود بینظیر می باشد متراز موجود در هر کارتن دومترو سی سانت می باشد ابعاد این پارکت با 120/ در 20 می باشد قیمت فوق برحسب یک متر مربع محاسبه گردیده

کف پوش 510

ریال1,800,000
قیمت بر حسب متر مربع کف پوش 510 ضد آب دارای تنوع رنگ ابعاد 90 در عرض 15 هر کارتن 3متر و 34 سانت ضخامت ۲ میل ساخت ایران درجه یک با ضمانت اولیه تعویض

کف پوش 511

ریال1,800,000
قیمت بر حسب متر مربع کف پوش 511 ضد آب دارای تنوع رنگ ابعاد 90 در عرض 15 هر کارتن 3متر و 34 سانت ضخامت ۲ میل ساخت ایران درجه یک با ضمانت اولیه تعویض

کف پوش 512

ریال1,800,000
قیمت بر حسب متر مربع کف پوش 512 ضد آب دارای تنوع رنگ ابعاد 90 در عرض 15 هر کارتن 3متر و 34 سانت ضخامت ۲ میل ساخت ایران درجه یک با ضمانت اولیه تعویض

کف پوش 601

ریال2,200,000
قیمت بر حسب متر مربع کف پوش 601 ضد آب دارای تنوع رنگ ابعاد 120 در عرض 20 هر کارتن 3متر و 84 سانت ضخامت ۲ میل ساخت ایران درجه یک با ضمانت اولیه تعویض

کف پوش 602

ریال2,200,000
قیمت بر حسب متر مربع کف پوش 602 ضد آب دارای تنوع رنگ ابعاد 120 در عرض 20 هر کارتن 3متر و 84 سانت ضخامت ۲ میل ساخت ایران درجه یک با ضمانت اولیه تعویض