آدرس ما :

تهران شهرک صنعتی جهاردانگه شهرک صنعتی سهند ،

سهند 4 دومین کوچه سمت راست انتهای کوچه  پلاک 1/305

تلفن تماس       :02155287279

پیگیری سفارش : 02191309146

تلفن همراه       : 09193950233

سعیدی           : 09122091251

Email: saedi_30@yahoo.com

Gmail: saeidi09193950233@gmail.com

لوکیشن پروفیل سامان