آدرس ما :

تهران شهرک صنعتی سهند ، سهند 8جنوبی

دومین کوچه سمت راست سوله های بنفش  پلاک 4/836

تلفن تماس       :02155287279

پیگیری سفارش : 02191309146

تلفن همراه       : 09193950233

سعیدی

Email: saedi_30@yahoo.com

Gmail: saeidi09193950233@gmail.com

لوکیشن پروفیل سامان