نمایش 1–12 از 25 نتیجه

نمایش 9 24 36

قرنیز 10 سانت آسپین صدفی

ریال500,000
قرنیز 10 سانت آسپین صدفی طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10 سانت صدفی

ریال500,000
قرنیز 10 سانت صدفی با عرض 10 سانت و طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت افرا/بیاض

ریال500,000
قرنیز 10سانت افرا/بیاض طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت چام

ریال4,500,000
قرنیز 10سانت چام طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت سفید مات

ریال500,000
قرنیز 10سانت سفید مات طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت فندقی جنگل

ریال500,000
قرنیز 10سانت فندقی جنگل طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت گردویی

ریال500,000
قرنیز 10سانت گردویی جنگل طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت گردویی جنگلی

ریال500,000
قرنیز 10سانت گردویی جنگلی طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت مشکی مات

ریال500,000
قرنیز 10سانت مشکی مات طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت نقره ای

ریال450,000
قرنیز 10سانت نقره ای طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز 10سانت ونگه

ریال500,000
قرنیز 10سانت ونگه طول 3 متر ضخامت 10 میل قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 10 سانت لوکسترین قرنیز موجود در بازار

قرنیز سفید براق

ریال230,000
قیمت برحسب متر می باشد لطفا بر حسب متر سفارش دهید قرنیز سفید براق با عرض 9 سانت و طول 3 متر ضخامت 8 میل جنس این قرنیر PVC درجه یک قرنیز پی وی سی ضد آب جایگزین مناسب قرنیز سنگ بصرفه و بادوام قرنیز 9 سانت پرفروشترین قرنیز می باشد