نمایش 1–12 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

ماربل 106D

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 126A

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1426

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1444

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1446

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1448

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1450A

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1450B

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1450D

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1451

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1455

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف

ماربل 1456

ریال11,000,000
دیوارپوش ماربل دارای طرحها و رنگهای متنوع قیمت برحسب هر ورق با ابعاد 120 سانت در 280 سانت می باشد جایگزین مناسب سرامیک و سنگ سبک و مقاوم در برابر ضربه نصب بسیار سریع و آسان کاربرد جهت دیوار و بین کابینتی مقاوم در دما و حرارت ضد آب و آنتی باکتریال قابل شستشو انعطاف پذیری و شکل گیری برای محیط های قوس دار قابل برش در سایزهای مختلف